برندگان مسابقه اردیبهشت ماه گفتگوی لاک پشتی

تصاویر ارسالی برندگان مسابقه اردیبهشت ماه بهترین تصاویری لاک پشتی اعضا گفتگوی لاک پشتی را ببینید:

نفر 1: lida


نفر 2: hamed_myh


نفر 3: notehaftom

شما هم با عضویت در گفتگوی لاک پشتی می توانید در مسابقه ماهانه بهترین تصاویر لاک پشتی اعضا شرکت کنید. رای گیری این مسابقه توسط خود اعضا انجام می شود.