فروم گفتگوی لاک پشتی

هدف از نوشتن این پست درخواست از دوستان برای پرسیدن سوالات لاک پشتی خود از طریق فروم گفتگوی لاک پشتی است. در فروم گفتگوی لاک پشتی جمعی از دوستداران جانداران جمع هستند تا با هم در مورد مسایل مربوط به لاک پشتها و سایر جانداران بحث و تبادل نظر کنند. لطفا ابتدا در فروم ثبت نام کنید.
باتشکر