مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی (برنده بهمن ماه)

این عکس از لاک پشت من این ماه با 41 رای دوستان در فروم، برنده شد. من که خیلی ذوق زده شدم که دوستان به عکس من رای دادند. امیدوارم شما هم از این عکس لذت ببرید. توضیح تصویر اینکه لاک پشت من یک لاک پشت اسباب بازی را با لاک پشت ماده گوش قرمز اشتباه گرفته و با آن رقص لاک پشتی انجام می دهد!
لاک پشت گوش قرمز مناگر شما هم تمایل دارید با عضویت در گفتگوی لاک پشتی در مسابقات آن شرکت کنید.