رهاسازی لاک پشتهای برکه در طبیعت

پس از برنامه ریزی و مطالعات دقیق دوستان تعداد 4 عدد لاک پشت برکه ای بومی ایران را که توسط سودجویان از طبیعت خارج شده بودند به طبیعت بکر ایران بازگرداندیم. برای این کار هماهنگی ها انجام شدم و محل مورد نظر بررسی و شرایط آن برای زندگی این لاک پشتها مناسب تشخیص داده شد. با حمایت دوستان این برنامه انجام شد و لاک پشتها در طبیعت در برکه ای در نزدیکی روستایی در اطراف رشت آزاد شدند. در ادامه تعدادی تصویر از این مراسم را که با شرکت دکتر عزیز و دوستان و همکاران فروم همراه بود قرار داده می شود.

دوستان در حال بررسی و رها سازی لاک پشتهای برکه ای:
دوستان در حال بررسی و رها سازی لاک پشتهای برکه ای

لاک پشتهای آزاد شده در برکه:
لاک پشتهای آزاد شده در برکه

تصاویر برکه که لاک پشتها در آن رهاسازی شده اند:
تصاویر برکه که لاک پشتها در آن رهاسازی شده اند

ذکر این نکته الزامی است که رهاسازی لاک پشت باید با مشورت و صلاحدید دکتر و متخصصان خزنده و در محلی باشد که تایید شده و شرایط لازم برای رهاسازی را دارد. همچنین رهاسازی لاک پشت گوش قرمز در طبیعت ایران سبب مشکلات زیاد اکولوژیک برای طبیعت ایران می شود و اینکار به هر شکلی ممنوع و غیر مجاز است.
مطالب و تصاویر بیشتر را در جشن رهاسازی لاک پشتهای برکه ای در فروم گفتگوی لاک پشتی مشاهده کنید.