ده نکته در نگهداری صحیح مار ذرت (Corn Snake)

تصميم گرفتم دوباره اين وبلاگ را با مطالبي در مورد نگهداري صحيح لاک پشت و ساير خزندگان و حيوانات خانگي خاص (اگزوتيک پتها - Exotic Pets) ادامه دهم. در اولين مطلب، شرايط صحيح نگهداري مارها و به طور خاص مار ذرت (کورن اسنيک - Corn Snake) را به صورت ده نکته بررسي مي کنم.

نکات نگهداری مار ذرت :
مار ذرت Corn Snake
1- مارها در محل نگهداریشون به رطوبت نیاز دارند.
2- مارها نیاز به سنگ و چوب در زیستگاهشون دارند تا به پوست اندازیشون کمک کند.
3- مارها به دلیل حساس بودن به لرزش و دارا بودن حسگرهای لرزشی قوی، نیاز به لاستیک لرزش گیر در زیر ویواریوم خود دارند.
4- مارهاي برای تغذیه و پوست اندازی نیاز به رطوبت دارند. پوست اندازي باید یک تیکه و کامل باشد.
5- مارهاي نیاز به غذای زنده دارند ولی اين عمل سیفی نیست. مار می تواند توسط جونده و رت آسیب ببیند.
مار ذرت Corn Snake
6- باید از لاشه کامل به همراه همه قسمتها برای تغذیه مارها استفاده کرد.
7- مار ذرت (Corn Snake) در طبیعت از حشرات تغذیه می کند و می توان از حشرات نیز برای تغذیه آن استفاده کرد.
8- مارها نیاز به تجربه کردن دماهای مختلف در زيستگاه خود دارند.
9- مارها نیاز به نقاط گرم (Hot Spot) که باید توسط نور ایجاد شوند دارند و استفاده از پد و سنگ های گرمایی برای آنها خطرناک است.
10- مارها نیاز به منبع نوری UV و در سنین رشد نیاز به لامپهای مخصوص UVB دارند.

این نکاتی بودن که من از صحبتهای دکتر ایمان معماریان در خلال دومین جشنواره ملی حیوانات کوچک برداشت کردم و در اینجا به همراه تصاویری که از یک مار ذرت در جشنواره گرفتم قرار می دهم.