روز جهانی لاک پشت

دوم خرداد یا 23 ماه May روز جهانی لاک پشت است. این روز از سال 2000 توسط American Tortoise Rescue برای توجه ، افزایش اطلاعات و بزرگداشت لاک پشتها و تشویق مردم برای انجام فعالیتهایی برای کمک به زندگی و نجات آنها به وجود آمده است. روز جهانی لاک پشت در سراسر جهان به روشهای مختلفی برگزار می شود که شامل فعالیتهای آموزشی عمومی درباره لاک پشتها، تماشای لاک پشتها در باغ وحش ها و پوشیدن لباسی مانند لاک پشتها است. هدف این فعالیتها آموزش افراد برای آشنایی با لاک پشتها و نجات لاک پشتهای گرفته یا زخمی شده در بزرگراهها و انجام فعالیتهای تحقیقاتی بیشتر در زمینه ی لاک پشتها است.
من این روز را تبریک می گم و امیدوارم در ایران هم شاهد این توجه به لاک پشتها و دیگر حیوانات توسط سازمانها و انجمنها باشیم.

لاک اندازی طبیعی لاک پشت

فلس اندازی از لاک لاک پشت گوش قرمزامروز که لاکی را در دست گرفته بودم، تکه های فلس روی لاک آن کنده شد، از اونها عکس گرفتم و به همراه مطلبی در این مورد از کتاب راهنمای نگهداری از لاک پشتهای نیمه آبزی (صفحه 107 پاراگراف انتهایی) در اینجا قرار می دهم:

فلسهای افتاده شده از لاک لاک پشتفلس‌ها به مرور زمان شروع به ریزش می‌كنند. این عمل كاملاً طبیعی است و هنگام شروع آن درخشش یا رنگ درخشانی در فلسها دیده می‌شود. این درخشش نفوذ هوا بین فلس جدید و قدیمی است. لازم نیست به لاك پشت برای خارج كردن فلس قدیمی كمك شود، مخصوصاً زمانیكه ناحیه ای برای آفتاب‌گرفتن و خشکی مناسبی وجود دارد. این برای لاك پشت مهم است كه به طور منظم بتواند خود را خشك كند. در صورت نبودن شرایط مناسب گوش‌قرمز فلس خود را از دست نمی‌دهد و این می تواند منجر به عفونت گردد.