مشکل کوچک لاک پشتی

لاک پشتی با پاهای هواپیمایییک لاک پشت جوان ماده Eastern Box در سپتامبر سال 2000 لاک پشتی با یک ماشبن تصادف کرد. لاک او له و قسمت عقب بدنش کاملا فلج شد. به هیچ وجه امکان رها کردن او در طبیعت با این ناتوانی وجود نداشت.
من ( Jim Lee ) به وسیله نوارهای کفاشی، لاک رویی اون را تعمیر کردم. بعد از چند هفته آرام آرام نشانه های بهبودی در او پیدا شد اما او هنوز هم نمی توانست از پاهای عقب خود استفاده کند. راه حل چیزی نبود جز استفاده از چرخهای یک هواپیمای مدل بسیار سبک وزن ! چرخهای متحرک را به صورت کاملا بی خطر را به لاک او چسباندم. نوارهای کفاشی نگه دارنده بعد از 4 ماه از بدن لاک پشت جدا شد. او می خورد و می نوشید و در تمام اتاقهای خانه من به گشت و گذار می پرداخت. سرانجام او توانست به خوبی از خانه خارج شود.او تا سال 2002 زنده ماند و به صورت ناگهانی مرد. بعد از همه بلاهایی که سر او آمده بود دلم نیامد او را برای تشریح و کالبد شکافی به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی محلی بدهم. من به سادگی از او خداحافظی و تشکر کردم به خاطر تمام چیزهایی که او با من و تمام کسانیکه او را دیده بودن تقسیم کرده بود ! ( لاک پشتی کوچک با قلبی بزرگ ... و چندتا چرخ )
لاک پشتی با پاهای هواپیمایی !
The Little Turtle with a Big Heart . . . and Some Wheels

تولد لاک پشتی

تصویر تولد یک لاک پشت

دامپزشک لاک پشتی

لاک پشتهای نیاز به دامپزشکان خاص دارن. این گونه از دامپزشکان را Herpetologist یا متخصص خزندگان می نامند. نمونه این دامپزشکان دکتر رستمی، استاد دانشگاه تهران هستند که در روزهای چهارشنبه از ساعت 8.30 تا 11.30 و 1.30 تا 3 در آدرس تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان قریب نرسیده به خیابان ازادی سمت راست، کلینیک دام های کوچک (تلفن: 66920035) مشغول به طبابت هستند.

غذا نخوردن لاک پشت

غذا دادن به لاک پشت گوش قرمز خزنده
یکی از مشکلات شایع در نگهداری از لاک پشتها غذا نخوردن آنهاست. لاک پشت نوزادی که خریداری می کنید ممکن است در چند روز اول غذایی نخورد و تا مدتی در صورت حضور شما غذا نخورد. در این حالت لاک پشت باید تنها گذاشته شود تا به شرایط جدید خود عادت کند. پایین بودن دما آب نیز باعث غذا نخوردن لاک پشت می شود، در این حالت باید دمای آب را تنظیم کرد. دمای مناسب آب بین 24.5 تا 25،5 درجه سیلسیوس است. استرس، شرایط بد زندگی، بیماری، نداشتن محل مناسب برای فعالیت، زیاد لمس شدن و تعویض مکرر آب نیز از دیگر عوامل غذا نخوردن لاک پشت است. در این شرایط باید لاک پشت از دیگر لاک پشتها جدا و قرنطینه شود و از غذاهای مورد علاقه آن استفاده کرد. اگر غذا نخوردن لاک پشت بیشتر از دو ماه ادامه داشت باید لاک پشت تحت نظر دامپزشک قرار گیرد، در این حالت امکان وجود انگل و بیماری در لاک پشت وجود دارد.

تاریخچه لاک پشتی

فسیل لاک پشتیحیات بر روی کره زمین از 3 میلیارد سال پیش با دوران پرکامبرین و پیدایش آغازیان و بی مهره گان ساده آغاز شد. بعد از آن دوران پالئوزوئیک از 570 میلیون سال پیش با پیدایش گیاهان بی گل و نخستین مهره داران همراه بوده است. پس از آن دوران مزوزوئیک از 250 میلیون سال پیش با فراوانی خزندگان و پیدایش اولین گیاهان گلدار همراه بوده است. زمان حاضر، دوران سنوزوئیک نیز از 65 میلیون سال پیش با فراوانی پستانداران و گیاهان گلدار همراه است.
لاک پشتها در دوران مزوزوئیک ( 250 میلیون سال پیش ) به وجود آمده اند و از قدیمی ترین موجودات ساکن بر روی کره زمین هستند. لاک پشتها را گاه فسیلهای زنده بر روی زمین می نامند. با این حال اکثر گونه های لاک پشتی در خطر انقراض هستند.