عکسهای لاک پشتی

لاک پشتها چندین ساعت در روز آفتاب می گیرن تا دمای بدنشون را متعادل کنن:

لاک پشت گوش قرمز من در حال آفتاب گرفتن
دلیل این در خون سرد بودن آنهاست ، و اینکه دمای بدنشون با دمای محیط تغییر می کنه :

لاک پشت گوش قرمز من در حال آفتاب گرفتن و گرم شدن
عکسهای بالا لاک پشت من در حال آفتاب گرفتن و گرم کردن خود زیر لامپ هالوژن

0 نظرات - Comment:

» نظر شما چیست؟