زیستگاههای لاک پشتی

نکته مهم در نگهداری هر حیوان خانگی، تهیه محل مناسبی برای سکونت آن است. این وظیفه هر نگهداری کننده از حیوانات است که شرایط مناسبی را برای زندگی حیوان خود آماده کند. نبودن شرایط مناسب زندگی موجب بروز بیماری ها و رشد نکردن حیوان می شود. در مورد لاک پشتها و به طور خاص لاک پشتهای گوش قرمز شرایط نامناسب محل سکونت باعث بروز انواع بیماریها مانند قارچ بر روی لاک و عفونتها و حتی مرگ جانور می شود.

شرایط مناسب محل سکونت لاک پشت گوش قرمز خزندهبرای نشان دادن شرایط مناسب زندگی لاک پشت از این تصویر استفاده کرده ام. فرقی نمی کند این شرایط در چه مکانی برای لاک پشت مهیا شود، در یک آکواریوم، در یک تشت آب و حتی یک حوض، مهم مهیا کردن این شرایط برای لاک پشت گوش قرمز است. این شرایط عبارت اند از:

1) آب مناسب : لاک پشت گوش قرمز لاک پشتی نیمه آبزی است و به آب برای زندگی احتیاج دارد. آب باید از شیر آب سرد تامین شده باشد و به مدت 24 ساعت در جایی مانده باشد تا کلر آن از بین رفته و با محیط هم دما شده باشد. آب برای تصفیه نیاز به فیلتر شدن یا تعویض دارد. در یک تشت، آب باید هر چند روز یک بار تعویض شود و در آکواریوم آب با فیلتر شدن تمیز می شود. آب کلر دار سبب بیماری های چشمی برای لاک پشت می شود و آب کثیف علت اکثر بیماری های عفونی لاک و پوست لاک پشت است.

2) دمای آب : لاک پشتها حیوانات خونسرد هستند و دما بدنشان برابر با دمای محیطشان است. دما خیلی سرد آب سبب کم شدن فعالیتهای لاک پشت و غذا نخوردن آن می شود. دما بالا سبب فعالیت زیاد لاک پشت و پوست اندازی بیش از حد و عفونت پوستی می شود. به کمک بخاری در آب و کنترل دمای آب با دماسنج می تواند شرایط مناسب دمایی را فراهم کرد. این دما برای لاک پشتهای نوزاد باید بین 25.5 تا 26.5 درجه سیلسیوس باشد و برای لاک پشتهای بالغ بین 22،5 تا 24،5 درجه سیلسیوس باشد.

شرایط مناسب محل سکونت لاک پشت گوش قرمز خزنده3) ناحیه آفتابی : چون لاک پشتهای گوش قرمز نیمه آبزی هستند احتیاج با مکانی برای خارج شدن از آب و خشک کردن و گرم کردن خود دارند. این ناحیه برای لاک پشتهای نیمه آبزی ضروری است و در صورت نبود آن دچار انواع بیماری ها مانند قارچ بر روی لاک می شوند. ناحیه آفتابی باید دارای دمایی گرمتر از محیط باشد تا لاک پشت تمایل لازم برای خارج شدن از آب و گرم کردن خود را پیدا کند. برای این منظور می توان از لامپهایی مانند لامپ هالوژن و لامپ های نور خورشید که دارای اشعه UV لازم برای لاک پشت هستند استفاده کرد. دمای این ناحیه باید بین 30 تا 32 درجه سیلسیوس باشد.

با فراهم کردن این شرایط و تغذیه مناسب می توان لاک پشتی سالم و فعال داشت.

0 نظرات - Comment:

» نظر شما چیست؟