تصاویر شیرهای کشته شده باغ وحش پارک ارم تهران

من سال پیش از شیرهای کشته شده تصاویر و فیلمهایی گرفته بودم. چندتا از تصاویر شیرهای کشته شده باغ وحش پارک ارم را در اینجا قرار می دهم. تصاویر بیشتر را در تاپیک باغ وحش پارک ارم مشاهده کنید. اطلاعات بیشتر و بررسی دامپزشکی این موضوع را در تاپیک بررسی وضعیت حیوانات باغ وحش پارک ارم تهران مطالعه نمایید.