لاک پشتی در لوور پاریس

لاکپشتی در لوور پاریساینم طرح یک لاک پشت در موزه لوور پاریس است که البته این هم یکی دیگه از سوغاتی ها من از پاریس است.