آشنایی با لاک پشتهای زمینی

لاک پشت روسیطبق نظرسنجی که قبلا در وبلاگ لاک پشتها داشتم بعد از لاک پشت گوش قرمز ( با 62% آرا ) ، لاک پشتهای زمینی ( با 19% آرا ) بیشترین گونه از لاک پشتها هستند که در محیط خانه به عنوان حیوان خانگی نگهداری می شوند. گفته بودم در مورد نگهداری این گونه از لاک پشتها خواهم نوشت و در این مطلب و آینده در مطالب دیگری بیشتر در مورد این گونه از لاک پشتها خواهم نوشت.
ایران تنها دارای دوگونه لاک پشت زمینی است. لاک پشت روسی ( Testudo horsfieldi ) و لاک پشت مهمیزدار (Testudo graeca ) که توضیحات بیشتر در مورد معرفی این دو گونه در مطلب لاک پشتهای بومی ایران نوشته شده است. هر دو این لاک پشتها جزو خانواده Testudinidae هستند.
لاک پشت روسی ( یا لاک پشت آسیای مرکزی ) از جمله لاک پشتها محبوب به عنوان حیوان خانگی محسوب می شود که نام آن از طبیعت شناس آمریکایی ( Thomas Horsfield ) گرفته شده است. این لاک پشت جزو لاک پشتها کوچک با طولی 16 تا 25 سانتی متر محسوب می شود. لاک پشت نر کمی از لاک پشت ماده کوچکتر است و دارای دم بلندتری می باشد که در اطراف آن چین خوردگی مشاهده می شود. غذای آنها سبزیجات دارای فیبر، چمن و گیاه است. آنها همچنین میوههایی نظیر سیب را می خورند ولی باید بسیار کم باشد چون شکر زیاد باعث رشد میکروب در معده آنها می شود. لاک پشتهای خاکی از فیبر به جای پروتئین برای انرژی مورد نیاز خود استفاده می کنند.
در مطالب بعدی به طور کاملتر در مورد نگهداری از لاک پشتهای خاکی می نویسم. برای اطلاعات بیشتر از لینکهای موجود در متن و منابع استفاده کنید.
منابع : TortoiseTestudo - Spur-thighed TortoiseRussian Tortoise