لاک اندازی طبیعی لاک پشت

فلس اندازی از لاک لاک پشت گوش قرمزامروز که لاکی را در دست گرفته بودم، تکه های فلس روی لاک آن کنده شد، از اونها عکس گرفتم و به همراه مطلبی در این مورد از کتاب راهنمای نگهداری از لاک پشتهای نیمه آبزی (صفحه 107 پاراگراف انتهایی) در اینجا قرار می دهم:

فلسهای افتاده شده از لاک لاک پشتفلس‌ها به مرور زمان شروع به ریزش می‌كنند. این عمل كاملاً طبیعی است و هنگام شروع آن درخشش یا رنگ درخشانی در فلسها دیده می‌شود. این درخشش نفوذ هوا بین فلس جدید و قدیمی است. لازم نیست به لاك پشت برای خارج كردن فلس قدیمی كمك شود، مخصوصاً زمانیكه ناحیه ای برای آفتاب‌گرفتن و خشکی مناسبی وجود دارد. این برای لاك پشت مهم است كه به طور منظم بتواند خود را خشك كند. در صورت نبودن شرایط مناسب گوش‌قرمز فلس خود را از دست نمی‌دهد و این می تواند منجر به عفونت گردد.