دامپزشک لاک پشتی

لاک پشتهای نیاز به دامپزشکان خاص دارن. این گونه از دامپزشکان را Herpetologist یا متخصص خزندگان می نامند. نمونه این دامپزشکان دکتر رستمی، استاد دانشگاه تهران هستند که در روزهای چهارشنبه از ساعت 8.30 تا 11.30 و 1.30 تا 3 در آدرس تهران، انتهای بلوار کشاورز، خیابان قریب نرسیده به خیابان ازادی سمت راست، کلینیک دام های کوچک (تلفن: 66920035) مشغول به طبابت هستند.

0 نظرات - Comment:

» نظر شما چیست؟