تاریخچه لاک پشتی

فسیل لاک پشتیحیات بر روی کره زمین از 3 میلیارد سال پیش با دوران پرکامبرین و پیدایش آغازیان و بی مهره گان ساده آغاز شد. بعد از آن دوران پالئوزوئیک از 570 میلیون سال پیش با پیدایش گیاهان بی گل و نخستین مهره داران همراه بوده است. پس از آن دوران مزوزوئیک از 250 میلیون سال پیش با فراوانی خزندگان و پیدایش اولین گیاهان گلدار همراه بوده است. زمان حاضر، دوران سنوزوئیک نیز از 65 میلیون سال پیش با فراوانی پستانداران و گیاهان گلدار همراه است.
لاک پشتها در دوران مزوزوئیک ( 250 میلیون سال پیش ) به وجود آمده اند و از قدیمی ترین موجودات ساکن بر روی کره زمین هستند. لاک پشتها را گاه فسیلهای زنده بر روی زمین می نامند. با این حال اکثر گونه های لاک پشتی در خطر انقراض هستند.

0 نظرات - Comment:

» نظر شما چیست؟