مشکل کوچک لاک پشتی

لاک پشتی با پاهای هواپیمایییک لاک پشت جوان ماده Eastern Box در سپتامبر سال 2000 لاک پشتی با یک ماشبن تصادف کرد. لاک او له و قسمت عقب بدنش کاملا فلج شد. به هیچ وجه امکان رها کردن او در طبیعت با این ناتوانی وجود نداشت.
من ( Jim Lee ) به وسیله نوارهای کفاشی، لاک رویی اون را تعمیر کردم. بعد از چند هفته آرام آرام نشانه های بهبودی در او پیدا شد اما او هنوز هم نمی توانست از پاهای عقب خود استفاده کند. راه حل چیزی نبود جز استفاده از چرخهای یک هواپیمای مدل بسیار سبک وزن ! چرخهای متحرک را به صورت کاملا بی خطر را به لاک او چسباندم. نوارهای کفاشی نگه دارنده بعد از 4 ماه از بدن لاک پشت جدا شد. او می خورد و می نوشید و در تمام اتاقهای خانه من به گشت و گذار می پرداخت. سرانجام او توانست به خوبی از خانه خارج شود.او تا سال 2002 زنده ماند و به صورت ناگهانی مرد. بعد از همه بلاهایی که سر او آمده بود دلم نیامد او را برای تشریح و کالبد شکافی به آزمایشگاه دانشکده دامپزشکی محلی بدهم. من به سادگی از او خداحافظی و تشکر کردم به خاطر تمام چیزهایی که او با من و تمام کسانیکه او را دیده بودن تقسیم کرده بود ! ( لاک پشتی کوچک با قلبی بزرگ ... و چندتا چرخ )
لاک پشتی با پاهای هواپیمایی !
The Little Turtle with a Big Heart . . . and Some Wheels

0 نظرات - Comment:

» نظر شما چیست؟