اعتیاد لاک پشتی

لاکپشت سیگاری مناین خبر را دوست داشتم، چون با توجه به تصویر لاک پشت من هم پتانسیل سیگاری شدن را دارد. يك روزنامه محلي چينی با انتشار خبري از وجود لاك پشتي در شمال شرق اين كشور خبر داد كه سيگار مي‌كشد. اين لاك پشت متعلق به فردي به نام يون است. براساس اين گزارش اين مرد از چهار سال پيش از اين حيوان نگهداري كرده است ، اما يكي از روزها زماني كه قصد كشيدن سيگار داشت ، يك سيگار نيز در دهان لاك پشت قرار داد و لاك پشت نيز شروع به كشيدن سيگار كرد. يون گفت : اين كار براي مدتي ادامه يافت و متوجه شدم كه اين لاك پشت كاملا قادر به كشيدن سيگار است. يون حتي در مواقعي براي ساكت كردن صداي لاك پشت كه به سيگار اعتياد زيادي دارد ، مجبور به تعارف كردن سيگار به اين حيوان شده است.آنچه تعجب‌آور است اينكه‌ اين حيوان هر بار كه صاحبش سيگار مي‌كشد، در كنار وي سيگار مي‌كشد و هر سيگار را به مدت چهار دقيقه تمام مي‌كند. پيشتر شنيده شده بود ميمون‌ها سيگار مي‌كشند، اما تاكنون هيچ لاك پشتي در جهان سيگاري نبوده است. ( منبع )

0 نظرات - Comment:

» نظر شما چیست؟