لاک پشتهای ساکن ایران

در این پست انواع لاک پشتهای بومی ایران را معرفی می کنم. اطلاعات این مطلب از کتاب خزندگان و دوزیستان ایران و عکسهای آن از سایت flickr انتخاب شده است. در جهان حدود 300 گونه لاک پشت شناسایی شده است. در ایران وجود 10 گونه گزارش شده است. این لاک پشتها در سه گروه لاک پشتهای دریایی ، برکه ای و زمینی تقسیم می شوند.

لاک پشت سرخلاک پشت سرخ :
از خانواده لاک پشتهای دریایی است. ساکن خلیج فارس و دریای عمان است و زندگی کاملا دریایی دارد و طول لاک آن به 150 سانتی متر می رسد.

لاک پشت سبزلاک پشت سبز :
از خانواده لاک پشتهای دریایی است. ساکن خلیج فارس و دریای عمان است و زندگی کاملا دریایی دارد و طول لاک آن به 110 سانتی متر می رسد.

لاک پشت عقابیلاک پشت عقابی :
ساکن خلیج فارس و دریای عمان است. زندگی کاملا دریایی دارد. طول لاک آن به 75 سانتی متر می رسد.

لاک پشت زیتونی ریدلیلاک پشت زیتونی ریدلی :
از خانواده لاک پشتهای دریایی است. ساکن خلیج فارس و دریای عمان است.

لاک پشت چرمیلاک پشت چرمی :
ساکن خلیج فارس و دریای عمان است و بزرگترین لاک پشت جهان محسوب می شود با طول لاک برابر 2.7 متر و وزن 725 کیلوگرم . از وجود آن در سالهای اخیر اطلاعی در دست نیست. احتمال انقراض آن وجود دارد.

لاک پشت برکه ای اروپاییلاک پشت برکه ای اروپایی :
از خانواده لاک پشتهای برکه ای است که در برکه، تالاب و آبهایی با جریان کند زندگی می کنند. همه چیز خوار است و از گیاهان آبزی، حشرات، ماهی و دوزیستان تغذیه می کند.طول لاک آن به 20 سانتی متر می رسد. در مجاورت کناره دریای خزر تا آذربایجان شرقی زندگی می کند.

لاک پشت برکه ای خزریلاک پشت برکه ای خزری :
از خانواده لاک پشتهای برکه ای است. طول لاک آن به 23 سانتی متر می رسد و رنگ آن قهوه ای زیتونی یا سبز زیتونی است. ساکن استانهای شمالی، غربی، جنوب غرب، لرستان و فارس و بوشهر است.

لاک پشت مهمیزدارلاک پشت مهمیزدار :
از خانواده لاک پشتهای زمینی است. طول لاک آن به 25 سانتی متر می رسد. در سراسر فلات ایران یافت می شود. در مزارع، باغها و هر جا که گیاه کافی وجود داشته باشد زندگی می کند.

لاک پشت آسیاییلاک پشت آسیایی :
از خانواده لاک پشتهای زمینی است. طول لاک آن به 20 سانتی متر می رسد. ساکن شرق کشور استانهای مازندران، خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان است. محیط علفزار و جویبارهای واقع در تپه ماهورها را ترجیح می دهد.

لاک پشت فراتیلاک پشت فراتی :
از خانواده لاک پشتهای سه چنگالی است. طول لاک آن به 29 سانتی متر می رسد. لاک آن به جای صفحات سخت از پوستی چرم مانند تشکیل شده است. از ماهی، سخت پوستان، نرمتنان تغذیه می کند. ساکن رود کارون و رود جراحی در خوزستان است.

ترجمه انگلیسی این پست ( البته با کمک خانم سلما ) در این لینک قرار داره، جالبه که این عکسها و نوشته ها برای افراد غیر ایرانی هم جالب بوده:
Iranian Native Turtles Photos :: Redearslider Forum