جلد کتاب نگهداری از لاک پشتهای نیمه آبزی

جلد کتاب نگهداری از لاک پشتهای نیمه آبزینظرتون در مورد طرح روی جلد کتابم چیه؟ هنوز مطمئن نیستم که از این طرح استقاده کنم یا از طرح دیگری. این طرحی که خودم کشیدم. کتاب نگهداری از لاک پشتهای نیمه آبزی در حال حاضر مرحله ارسال به کتابخانه ملی و دریافت شابک را طی کرده و در وزارت محترم ارشاد منتظر دریافت مجوزهای چاپ است. اگر نظری در مورد طرح جلد و چاپ و مطالب دارید با ایمیل یا مسنجر به من بگین. ممنون