لاک پشت گوش قرمز زخمی

لاک پشت گوش قرمز و دامپزشکبهترین درمان برای زخمهای لاک پشت، استفاده از بتادین است. کافیست بر روی لاک یا پوست خشک و تمیز بتادین زده شود و سپس لاک پشت در جای گرم و خشک قرار گیرد.