برنده مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی (مرداد ماه 88)

مسابقه تصاویر لاک پشتی اعضا (مرداد ماه 88)برنده مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی اعضای گفتگوی لاک پشتی در ماه مرداد، عکس مریم خانم از لاک پشتاشون موقع غذا دادن به آنهاست. برای دیدن سایر تصاویر دوستان و شرکت در مسابقه به بخش مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی اعضای گفتگوی لاک پشتی در فروم گفتگوی لاک پشتی مراجعه کنید.

مرتبط : برنده مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی (تیر ماه 88)