مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی اعضای فروم گفتگوی لاک پشتی

مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی اعضای فروم گفتگوی لاک پشتی انجام شد و طبق رای گیری از خود اعضای فروم گفتگوی لاک پشتی دو تصویر ارسال شده با بیشترین ارای از میان 21 تصویر ارسال شده انتخاب و مقام نخست را کسب کرده اند. این دو تصویر عبارت اند از :
عکس لاک پشتی ارسال شده توسط مهشاد به فروم گفتگوی لاک پشتیعکس ارسال شده توسط mahshad از اصفهان به فروم گفتگوی لاک پشتی

عکس لاک پشتی ارسال شده توسط مرضیه به فروم گفتگوی لاک پشتیعکس ارسال شده توسط marziye به فروم گفتگوی لاک پشتی

اگر شما هم تمایل به شرکت در مسابقات آینده بهترین تصاویر لاک پشتی دارید در فروم گفتگوی لاک پشتی عضو شود و تصاویر لاک پشتی خود را برا ی ما ارسال کنید. جوایز در انتظار شماست !
پ ن : مسابقه جدبد زیباترین تصاویر لاک پشتی اعضای گفتگوی لاک پشتی (مرداد 88) در فروم گفتگوی لاک پشتی ، شما هم در مسابقه ما شرکت کنید.