هدایای لاک پشتی

کسانیکه ما را دوست دارند، برایمان هدایایی می آورند تا ما را خوشحال کنند. معمولا سعی می کنن هدیه بیارن که بدانن هدیه گیرنده آن را دوست دارد. از این روست که برای من همیشه هدایایی با موضوع لاک پشت می آورند ! شاید چیزهای کوچک و کم هزینه ای باشد و شاید به نظر بعضی بچه گانه به نظر برسد ولی برای من از هر هدیه دیگری ارزشمندتر است. عکس تمام هدایایی که برایم آورده اند را در گفتگوی لاک پشتی و در مطلب هدایای لاک پشتی (تصویر هدیه هایی با موضوع لاک پشت) قرار داده ام. در اینجا عکس یکی از هدایای زیبا را که از آفریقای جنوبی برایم آورده اند قرار می دهم. لاک پشتهای دست ساز ساخته شده از خاک رس که توسط Lethabo تولید شده است.
هدیه لاک پشتی از افریقا