مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی (مسابقه شهریور 88)

مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی ( مسابقه شهریور 88)مسابقه تصاویر لاک پشتی اعضا فروم گفتگوی لاک پشتی ویژه شهریور ماه 88 هم انجام شود و در این مسابقه تصویر ارسالی من بیشترین آرای اعضای گفتگوی لاک پشتی را کسب کرد (همین تصویر فوق). که با توجه به Admin بودن من جایزه این مسابقه که اهدای همستر به برندگان مسابقه است به نفرات بعدی رسید. قسمت جالب مسابقه این ماه تصاویر لاک پشتی تقلب یکی از کاربران خوش خیال بود که با ساختن چند نام کاربری و رای دادن به خود قصد تقلب ناشیانه ای را داشت که با هوشیاری ما توطئه آن نقش بر آب شد!
پس از چرخشی که در آخرین دقایق در آرا رخ داد، عکس من دوم شود و عکس خانم تارا از گفتگوی لاک پشتی اول شود (عکس پایین). در اینجا جا دارد از زحمات مهندس پرهام در اجرای مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی در گفتگوی لاک پشتی تقدیر و تشکر کنم.
مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی (مسابقه شهریور 88)اگر شما هم قصد شرکت در مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی اعضا گفتگوی لاک پشتی را دارید با عضویت در فروم گفتگوی لاک پشتی تصویر لاک پشتی خود را به مسابقه مهر ماه 88 ارسال کنید.

مرتبط :
برنده مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی (مرداد ماه 88)
برنده مسابقه زیباترین تصاویر لاک پشتی (تیر ماه 88)