تصاویری از بام تهران و آلودگی هوای تهران

در این روزهای تعطیلی عید و تعطیلی آلودگی هوا، گشت و گذار و تفریح هم بیشتر می شود و این شد که ما هم در کنار دوستمون به بام تهران رفتیم و تصاویری را از بام و آلودگی هوای تهران گرفتیم. تصاویر روز چهارشنبه 89/8/2 گرفته شده است.

وی یو تهران از منطقه مقابل تلکابین توچال:


وی یو تهران از در ورودی بام تهران، اگر پیاده روی هم نکنید باز هم چنین وی یو را می توانید ببینید:


آلاچیقها در منطقه مقابل تلکابین توچال، جایی که میشه ساعتها نشست و تهران بزرگ و کثیف را مشاهده کرد:


در پیاده روی در بام تهران، می توانید به آبشار کوچک آن در وسطهای مسیر آسفالته هم سربزنید:


در ورودی بام تهران، برای کوهنوردی و پیاده روی از اینجا باید شروع کنید: