کتاب ماهی های آکواریومی

کتاب ماهیهای آکواریومیکتاب ماهی های آکواریومی، اطلس رنگی ماهی های آکواریومی آب شیرین و آب لب شور، مترجم پرهام بیهقی، انتشارات علمی آبزیان، چاپ اول 1387، بهاء 5000 تومن
آقا پرهام یکی از دوستای خوبه من هست که تا حالا کتابهای خوبی در زمینه لاک پشتها و خزندگان و نگهداری از حیوانات به من داده و این کتاب هم کتاب خودشونه که قرار هست یک نسخه اش را با امضای خودشون به من بدن. من پیشاپیش ازش تشکر می کنم و امیدوارم این راه را باز هم ادامه بده و کتابهای دیگری را ترجمه و حتی تالیف کنن.