نگهداری لاک پشت در تابستان

لاک پشت گوش قرمز خزندهاین اواخر سوالات زیادی در مورد بی حالی و کم تحرکی و مشکلات تنفسی لاک پشتها از من میشه. در این فصل کولر در منازل استفاده میشه. نکته خیلی مهم اینکه لاک پشتها نباید در کنار وزش های مستقیم کولر باشن. حتی در فصول دیگه سال هم نباید این اتفاق برای لاک پشتها بیفتد. جریانات مستقیم هوا مشکلات تنفسی برای لاک پشت ایجاد می کند، حال اگر این جریانات از منابع سرد کننده هم باشد می تواند لاک پشت را دچار سرما خوردگی کند. لاک پشتهای مستعد سرما خوردگی هستند، مخصوصا اینکه می توانن به راحتی این سرما خوردگی را از انسان دریافت کنن. همچنین درمان سرماخوردگی در لاک پشت عمل ساده ای نخواهد بود و احتیاج به درمانهای آنتی بیوتیکی خواهد داشت.