نکاتی برای خرید لاک پشت

لاک پشتهای نوزاد گوش قرمز خزندهقبل از خرید لاک پشت باید شرایط مناسب محل سکونت آن را فراهم کرد. لاک پشت سالمتر در آینده دچار مشکلات کمتری خواهد شد. سلامت لاک پشتها اکثرا در سلامت لاک آنها ظاهر می شود. هنگام خرید یک لاک پشت باید به لاک آن توجه کافی کرد. لاک نباید دارای هر نوع آسیب، جراحت، شکستگی، لب پریدگی و هر چیز زاید و غیر عادی باشد. همچنین هنگام خرید باید به شرایط تانکی که فروشنده در آن از لاک پشتها نگهداری می کند توجه کرد. این تانک باید دارای آبی تمیز و همچنین محلی برای خارج شدن از آب برای لاک پشتها باشد. لاک پشتی سالمتر است که خوب شنا کند و از آب خارج شده باشد.

( این مطلب را تقدیم می کنم به یکی از دوستان که امروز ظهر لاک پشتشون را از دست دادن )

0 نظرات - Comment:

» نظر شما چیست؟