لاکی و ET

لاکی و ای تی یک لاک پشت گوش قرمز کوچولو به نام ET به تازگی به من دادن تا ازش نگهداری کنم. فعلا تو تانک جدا ( قرنطینه ) ازش نگهداری می کنم تا مطمئن بشم مشکلی نداره. همیشه وقتی تصمیم می گیرید از لاک پشت جدیدی نگهداری کنید ابتدا اون را در قرنطینه نگهداری کنید.