لاک پشت برکه ای اروپایی بیمار

لاک پشت برکه ای اروپایی بیمارلاک پشت برکه ای اروپایی و برکه ای خزری هم مانند لاک پشت گوش قرمز از گونه نیم آبزی هستند. این مطلب در جواب ایمیلی هست که برایم فرستاده شده. موضوع لاک پشت برکه اروپایی است که روي سرش زخمی مثل يه تاول كوچيك سفيد باد ايجاد شده، يک طرف لبش به كلي زخم شده و همچنین زير گردنش هم يه لكه ي قهوه اي زده.
تصاویر بیشتر از این لاک پشت : تصویر ورم سر لاک پشت - تصویر لکه قهوه ای گردن لاک پشت - تصویر پوسیدگی دهان لاک پشت
ورم روی سر لاک پشت در اکثر مواقع در اثر عفونت به وجود می آید. در این حالت لاک پشت برای خارج کردن میکروب باید پیش دامپزشک برده شود. پوسیدگی دهان هم در اثر میکروب به وجود می آید. می توان ناحیه را بتادین شستشو داد و برای درمان کامل مراجعه فوری به دامپزشک لازم است. همچنین این بیماری واگیر دار است. به طور کلی بر درمان زخمهای لاک پشت ، قرنطینه، شستشو با بتادین و استفاده از پماد سولفودیازین توصیه می شود.

مطالب مرتبط :
لاک پشتهای ساکن ایران - لاک پشت برکه ای اروپایی - دامپزشک لاک پشتی - نکاتی برای خرید لاک پشت - لاك پشت بيمار