واگذاری لاک پشت

لاک پشت گوش قرمز نر 12 سانتی متری یک لاک پشت گوش قرمز نر 12 سانتی متری ( عکس فوق )
اگر کسی می خوادش هر چه زود تر با ایمیل من تماس بگیرد