نتایج نظرسنجی وبلاگ

نتایج نظرسنجی وبلاگتوی نظرسنجی قبلی وبلاگ سوال این بود:
تا به حال از کدام گونه از لاک پشتها نگهداری کرده اید؟

و گزینه ها هم عبارت بودند از :
لاک پشت گوش قرمز خزنده
لاک پشت برکه ای اروپایی
لاک پشت برکه ای خزری
لاک پشتهای خاکی
لاک پشت لاک نرم فراتی
لاک پشتهای دریایی

و نتیجه بدست آمده از 380 رای وارده:
مقام اول : لاک پشت گوش قرمز خزنده با 239 رای (62%)
مقام دوم : لاک پشتهای خاکی با 73 رای (19%)
مقام سوم : لاک پشت برکه ای خزری با 61 رای (16%)
مقام چهارم : لاک پشت برکه ای اروپایی با 44 رای (11%)
مقام پنجم : لاک پشتهای دریایی با 37 رای (9%)
مقام آخر : لاک پشت لاک نرم فراتی با 24 رای (6%)

نتیجه لاک پشت گوش قرمز به دلیل استقبال جهانی که از این لاک پشت در تمام نقاط جهان شده است قابل پیش بینی بود. ولی فکر نمی کردم کسی از لاک پشت دریایی نگهداری کند و این لاک پشت مقام بالاتری از لاک پشت لاک نرم فراتی بدست آورد. و همین طور انتظار برتری لاک پشت برکه ای اروپایی نسبت به لاک پشت برکه ای خزری را با توجه به ظاهر بهتر این لاک پشت داشتم که این مورد نیز اتفاق نیفتاد. لاک پشتهای خاکی آمار خوبی را کسب کردند و با توجه به این آمار در مورد نگهداری این نوع از لاک پشتها نیز مطالبی را در آینده خواهم نوشت. از همه کسانیکه در این نظرسنجی شرکت کردند تشکر می کنم.
نظرسنجی بعدی این وبلاگ سن نگهدارندگان لاک پشت است ...