دمای مناسب آکواریوم لاکپشت گوش قرمز خزنده

لاک پشت گوش قرمز و دمای مناسب آکواریومدر این چند هفته اخیر بیشترین سوالی که از طریق ایمیل و پی ام از من پرسیده میشه در غذا نخوردن لاک پشت است. مهمترین علت غذا نخوردن لاک پشت دمای سرد آب در آکواریوم است. در تصویر دمای آکواریوم من را می توانین ببینین که یک دما مناسب برای آکواریوم است. اگر دمای آب مناسب است، استرس، بیماری ، زیستگاه و غذای نامناسب نیز از دیگر دلایل غذا نخوردن لاک پشت به شمار می رود.