لاک پشت گوش قرمز واگذار شد

لاک پشت گوش قرمز واگذار شدهاین لاک پشت گوش قرمز ما هم بلاخره امروز واگذار شد. تو این مدت افراد مختلفی داوطلب نگهداریش شدند ولی شرایطی را که من می خواستم نداشتن. امروز بعد از چندین هفته شخص مناسبی پیدا شد. امیدوارم ازش خوب نگهداری کنین...
یک اتفاق خوبی که در این وبلاگ افتاده همین واگذاری لاک پشتها بوده، از کسی که نمی تواند از لاک پشتی که خریده خوب نگهداری کند به فردی که مایل به نگهداری از لاک پشت است. امیدوارم حداقل این فعالیتها مانع از عذاب کشیدن حیوانات در شرایط بد شود و بتوانم باز هم شاهد آن در این وبلاگ باشم.