غذای مخصوص خزندگان ماهیران

غذای جدید مخصوص خزندگان ماهیران انرژیقبل از اینکه من این وبلاگ را بسازم کتاب نگهداری از لاک پشتها را نوشته بودم و از وقتی این وبلاگ را ساختم نزدیک 20 صفحه به کتاب اضافه کردم که 1 صفحه اون از این وبلاگ بوده، یعنی مطالبی را از این وبلاگ عینا در کتاب لاکپشتها نوشتم! ولی هیچ وقت از مطالب کتاب در این وبلاگ استفاده نکردم. یکی از مطالبی که در وبلاگ و بعد در کتاب درج خواهد شد تصویر مقابل است.
از مدتها پیش از مسئولین ماهیران می خواستیم که پلت مناسب لاک پشت گوش قرمز را هم همراه بقیه تجهیزات وارد کنند، که بعد چند سال این اتفاق یک ماه است که افتاده. غذای ساخت کشور چین است و با نام انرژی وارد می شود. این غذا دارای مقداری مناسبی از مواد معدنی ( به اشتباه روی بسته نوشته شده خاکستر ) ، چربی و پروتئین است. ( قیمت 2000 تومان )
برای استفاده صحیح این غذا حتما پست پلت های لاک پشتی و تغذیه لاک پشتی را مطالعه کنید و از دادن غذای بیش از اندازه گفته شده در مطالب گذشته خودداری کنید.