نگاههای لاکی

نگاههای لاکی نگاههای عاقل اندر سفیه لاکی به من !!! کار گرفتن مجوزهای چاپ کتاب لاک پشتها ( نگهداری از لاک پشتهای نیمه آبزی ) انجام شد، که شامل شابک و اطلاعات کتاب خانه ملی و مجوز وزارت ارشاد بود. البته همین ها به تنهایی 6 ماه طول کشیده. کتاب برای لیتوگرافی و امور چاپ آماده شده و مونده بقیه کارها. فقط امیدوارم در این مرحله مشکل دیگه رخ نده، مثلا صفحه آرایی و یا جلد کتاب مناسب چاپ و تهیه شود.