حامی لاک پشتها

لاک پشت پوزه عقابیمهندس بیژن فرهنگ دره‌شوری كارشناس و پژوهش‌گر محيط زيست و عكاس طبيعت : روزی در اواخر سال هشتاد، من متوجه شدم که لاک‌پشت‌ها در ساحل جنوبی قشم تخم‌گذاری می‌کنند. من تا آن‌موقع نمی‌دانستم، نه تنها من بلکه هیچ‌کس نمی‌دانست که لاک‌پشت‌ها تو ساحل جزیره قشم هرسال می‌آیند تخم می‌گذارند. مردم محلی می‌دانستند ولی مراکز تحقیقاتی و سازمان محیط زیست و اداره محیط زیست بندرعباس خبر نداشتند. من به آن‌جا که رفتم، مردم منتظر لاک‌پشت‌ها بودند که بیایند تخم بگذارند و تخم‌اش را بردارند بخورند. مردم گوشت لاک‌پشت را نمی‌خورند، لاک‌پشت را شکار نمی‌کنند ولی معتقد بودند که تخم لاک‌پشت خواص خیلی خاصی دارد برای همین می‌خوردند. من وقتی به قیافه‌ی لاک‌پشت نگاه کردم تصمیم گرفتم کمک‌اش کنم و کردم. لاک‌پشت در عین حالی‌که خیلی بزرگ است حیوان خیلی مظلومی است. لاک‌پشت‌های دریایی حدود هفتاد، هشتاد کیلو وزن‌شان است، حیوان عظیم‌الجثه‌ای هستند. این موجود دریایی از دریا آمده بود بیرون و توی ساحل داشت تخم می‌گذاشت توی شن‌ها. بی‌تردید قیافه‌اش و چهره‌ی این حیوان من را تحت تاثیر قرار داد و من از همان‌روز تصمیم گرفتم به این حیوان کمک کنم ...
ادامه در حالا شده‌اند حامی لاک‌پشت‌ها در رادیو زمانه