تشخیص جنسیت لاک پشت گوش قرمز

تشخیص جنسیت لاک پشت گوش قرمز : سمت راست ماده و سمت چپ نرسوالات متعدد در مورد تشخیص جنسیت لاک پشت گوش قرمز منجر به نوشته شدن این متن شد. در ابتدا باید بگم نمی توان جنسیت لاکپشتهای کوچک را تشخیص داد، چون این لاک پشتها به سن بلوغ نرسیده و هورمونها در آنها ترشح نشده است. برای لاک پشتهای بزرگتر که نشانه های تصاویر بالا را دارند، می توان با توجه به تصاویر جنسیت لاک پشت را تشخیص داد. دو تصویر سمت راست پنجه و زیر دم لاک پشت ماده را نشان می دهد و دو تصویر سمت چپ ناخنها و زیر دم لاک پشت نر بالغی را نمایش می دهد. ( منبع تصویر )