شرویل لاک پشت آسیایی

شرویل لاک پشت آسیاییایمیل شیرین خانم : (عکس شرویل) این لاکپشت به من هدیه داده شده و از محیط طبیعی شکار شده بوده و من از این بابت خیلی ناراحتم و هر از گاهی وسوسه می شم برش گردونم به محیط طبیعی اما انقدر این شرویل ما به خونه و زندگی شهری عادت کرده که محاله بتونه به شرایط زندگی طبیعی برگرده ...
شرویل یک لاک پشت آسیایی است. به این توضیح توجه کنید: از خانواده لاک پشتهای زمینی است. طول لاک آن به 20 سانتی متر می رسد. ساکن شرق کشور استانهای مازندران، خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان است. محیط علفزار و جویبارهای واقع در تپه ماهورها را ترجیح می دهد. از وبلاگ خودم در لینک لاک پشتهای ساکن ایران