لاک پشتهای بومی ایران

لاک پشت های ساکن ایران شامل سه گونه لاک پشتهای آبزی ( آب شور ) ، لاک پشتهای نیمه آبزی ( آب شیرین ) و لاک پشتهای خاکی می شوند. لاک پشتهای آبزی در جنوب ایران در خلیج فارس و دریای عمان زندگی می کنند و شامل گونه های زیر می شوند :

1- لاک پشت سرخ دریایی
نام عمومی : Red Sea Turtle
نام علمی : Caretta caretta

 - Red Sea Turtle ( Caretta caretta )از خانواده لاک پشتهای دریایی است. ساکن خلیج فارس و دریای عمان است و زندگی کاملا دریایی دارد و طول لاک آن به 150 سانتی متر می رسد.

2- لاک پشت سبز دریایی
نام عمومی : Green Sea Turtle
نام علمی : Chelonia mydas
لاک پشت سبز - Green Sea Turtle ( Chelonia mydas )از خانواده لاک پشتهای دریایی است. ساکن خلیج فارس و دریای عمان است و زندگی کاملا دریایی دارد و طول لاک آن به 110 سانتی متر و به وزنی در حدود 200 کیلوگرم می رسد. گیاهخوار هستند و از گیاهان آبی و جلبک ها تغذیه می کنند اما جوانترها گاهی خرچنگ ها ، ماهیان ژله ای ، حلزونها و اسفنج ها را هم می خورند. بین 70 تا 130 تخم گذاشته می شود که اندازه ای برابر توپ پینگ پنگ دارند و بعد از 45 تا 75 روز لاک پشت های کوچک بدنیا می آیند. تخم گذاری در شب انجام می شود و بچه ها هم شب هنگام متولد می شوند.

3- لاک پشت منقار عقابی
نام عمومی : Hawksbill Sea Turtle
نام علمی : Eretmochelys imbricata
لاک پشت عقابی -  Hawksbill Sea Turtle ( Eretmochelys imbricata )ساکن خلیج فارس و دریای عمان است. زندگی کاملا دریایی دارد. طول لاک آن به 75 سانتی متر می رسد. بین 30 تا 50 سال عمر می کنند. همه چیزخوارند و از گیاهان و حیوانات کوچک تغذیه می کنند مثل گیاهان دریائی ، اسفنج ها ، بی مهره گان ( بخصوص ماهیان ژله ای ) ، ماهی ها و خرچنگ های کوچک اما بخش عمده ای از تغذیه این لاک پشت ها را همان اسفنج ها تشکیل می دهند. ماده ها هر دو تا سه سال یکبار بین ماه های اگوست تا نوامبر شبانه برای تخم گذاری به ساحل می آیند و حدود 140 تخم می گذارند .

4- لاک پشت زیتونی ریدلی
نام عمومی : Olive Ridly Sea Turtle
نام علمی : Lepidochelys olivacea
لاک پشت زیتونی ریدلی - Olive Ridly Sea Turtle ( Lepidochelys olivacea )از خانواده لاک پشتهای دریایی است. ساکن خلیج فارس و دریای عمان است. طول لاک این سنگ پشت به حدود 70 سانتیمتر می رسد. لاک این لاک پشت به رنگ سبز زیتونی است و به وزنی بالای 50 کیلوگرم خواهد رسید. همه چیز خوار است. هر دو تا سه سال یکبار تخم گذاری می کند و در هر بار تخم گذاری 105 تا 115 تخم می گذارد که بعد از 45 تا 70 روز بچه لاک پشت ها متولد می شوند.

5- لاک پشت پشت چرمی
نام عمومی : Leatherback Sea Turtle
نام علمی : Dermochelys coriacea
لاک پشت چرمی - Leatherback Sea Turtleساکن خلیج فارس و دریای عمان است و بزرگترین لاک پشت جهان محسوب می شود با طول لاک برابر 2.7 متر و وزن 725 کیلوگرم .این لاک پشت ها تنها خزندگان در جهان هستند که به اعماق آب فرو می روند. حتی گاهی در مناطقی عمیق تر از 1200 متر هم دیده شده اند. گوشتخوارند. عمده تغذیه شان از ماهیان ژله ای است . مهره داران و بی مهره گان شامل حلزون ها ، هشت پایان ، توتیاهای دریائی و ماهیان کوچک هم در فهرست غذاییشان وجود دارند اما گاهی از جلبک ها هم تغذیه می کنند. نکته قابل توجه این است که این لاک پشت ها می توانند غذای مورد نیازشان را هم از سطح آب و هم از اعماق به دست آورند. جفت یابی و جفت گیری در آب انجام می شود. لاک پشت های نر هیچگاه بعد از خروج از تخم و ورود به آب تا پایان عمر ، اقیانوس را ترک نمی کنند اما ماده ها برای تخم گذاری خود را به سواحل می رسانند. تمام لاک پشت های آبی یک ساحل مشخص را برای تخم ریزی انتخاب می کنند و دگرباره به همان مکان باز می گردند اما لاک پشت های پشت چرمی هر بار ساحلی غیر از ساحل قبلی را برای تخمگذاری در نظر می گیرند.بین 50 تا 166 تخم که بعد از حدود 60 تا 70 روز لاک پشت های کوچک متولد می شوند. همانند سایر خزندگان ، جنسیت بچه ها را دمای محیط تعیین می کند. از وجود آن در سالهای اخیر اطلاعی در دست نیست. احتمال انقراض آن وجود دارد.

- لاک پشت های نیمه آبزی ایران شامل دو گونه نیمه آبزی در شمال ایران و گونه لاک نرم در جنوب غرب ایران می شود. این لاک پشتها عبارت اند از :

1- لاک پشت برکه ای اروپایی
نام عمومی : European Pond Turtle
نام علمی : Emys orbicularis
لاک پشت برکه ای اروپایی - European Pond Turtle ( Emys orbicularis )از خانواده لاک پشتهای برکه ای است که در برکه، تالاب و آبهایی با جریان کند زندگی می کنند. همه چیز خوار است و از گیاهان آبزی، حشرات، ماهی و دوزیستان تغذیه می کند.طول لاک آن به 20 سانتی متر می رسد. در مجاورت کناره دریای خزر تا آذربایجان شرقی زندگی می کند.

2- لاک پشت برکه ای خزری
نام عمومی : Caspian Pond Turtle
نام علمی : Mauremys caspica
لاک پشت برکه ای خزریلاک پشت برکه ای خزری - Caspian Pond Turtle ( Mauremys caspica )از خانواده لاک پشتهای برکه ای است. طول لاک آن به 23 سانتی متر می رسد و رنگ آن قهوه ای زیتونی یا سبز زیتونی است. ساکن استانهای شمالی، غربی، جنوب غرب، لرستان و فارس و بوشهر است.

3- لاک پشت فراتی
نام عمومی : Soft shell
نام علمی : Rafetus euphraticus
لاک پشت فراتی - Soft shell ( Rafetus euphraticus )از خانواده لاک پشتهای سه چنگالی است. طول لاک آن به 29 سانتی متر می رسد. لاک آن به جای صفحات سخت از پوستی چرم مانند تشکیل شده است. از ماهی، سخت پوستان، نرمتنان تغذیه می کند. ساکن رود کارون و رود جراحی در خوزستان است.

- ایران دارای دو نوع از لاک پشتهای خاکی می باشد. این لاک پشتهای تقریبا در همه جای ایران یافت می شوند. این دو نوع لاک پشت عبارت اند از :

1- لاک پشت روسی
نام عمومی : Russian Turtle
نام علمی : Testudo horsfieldii
لاک پشت آسیایی یا روسی - Russian Turtle ( Testudo horsfieldii )از خانواده لاک پشتهای زمینی است. طول لاک آن به 20 سانتی متر می رسد. ساکن شرق کشور استانهای مازندران، خراسان، سمنان، سیستان و بلوچستان است. محیط علفزار و جویبارهای واقع در تپه ماهورها را ترجیح می دهد.

2- لاک پشت مهمیزدار
نام عمومی : Spur-Thighed Tortoise
نام علمی : Testudo graeca
لاک پشت مهمیزدار - Spur-Thighed Tortoise ( Testudo graeca )از خانواده لاک پشتهای زمینی است. طول لاک آن به 25 سانتی متر می رسد. علت نام گذاری آن نقش و نگار لاک آن و حالت فلسهای روی لاک رویی آن است. در سراسر فلات ایران یافت می شود. در مزارع، باغها و هر جا که گیاه کافی وجود داشته باشد زندگی می کند.

این مطلب ویرایش جدید مطلب لاک پشتهای ساکن ایران است که چندین ماه پیش نوشته شده بود. در این مطلب به جز استفاده از مطلب لاک پشتهای ساکن ایران از عکسهای جدید و نوشته های لاک پشت Turtle در راز بقا نیز استفاده شده است. همچنین نسخه انگلیسی این مطلب در فروم لاک پشتها در آدرس Iranian Native Turtles Photos قرار دارد.