دوسالگی لاکی

لاکی دو سالگیشاصلا یادم رفته بود که لاکی دو ساله شده و اینم یکی از دوستان در طریق چت بهم یادآوری کرد. این یکی از جدیدترین عکسهای لاکی است و به تریتیب در ادامه عکس لاکی در یک سالگی و ابتدای آنکه مال من شد! امیدوارم همه از حیوانات خانگیشون خوب نگهداری کنند. اینو بدونین که یک حیوان خانگی، یک موجود آزمایشگاهی نیست پس هر حیوان خانگی که از آن نگهداری می کنید باید اطلاعات کاملی از شرایط نگهداری آن به دست آورید و من سعی کردم این مورد را در این وبلاگ برای نگهداری از لاک پشت فراهم کنم.
لاکی در یک سالگی مطلبی هم یک سال پیش با عنوان یکسالگی لاکی نوشتم، به نظرم مطلب جالبی است: تا قبل از اون هیچ حیوان خانگی نداشتم و تجربه نگهداری از هیچ حیوانی را هم نداشتم، نمی دانستم نگهداری از حیوان خانگی چه حسی داره و نمی دانستم که چرا مردم دنیا از حیوان خانگی نگهداری می کنن. امروز که یک سال از اون زمان می گذرد این را خوب فهمیدم، اینکه یک حیوان خانگی می توانه چه نقشی در زندگی ما آدمها داشته باشه، اینکه چرا مردم در سرتاسر جهان از حیوانات خانگی نگهداری می کنن و اینکه چرا مردم زندگیشون و علایقشون را با یک حیوان تقسیم می کنن. امروز خوشحالم از اینکه در این مدت از یک حیوان خانگی نگهداری کردم و تجربه نگهداری از اون را داشتم و این را به افراد دیگر هم پیشنهاد و توصیه می کنم.
لاکی در ابتدا