لزوم تغذیه لاک پشت با ماهی

بلعیدن ماهی توسط لاک پشتبارها در فروم گفتگوی لاک پشتی در مورد تغذیه صحیح لاک پشت بحث شده است و نظر دکتر معماریان در این مورد تنها غذاهای طبیعی شامل لارو ماهی و خود لاشه یا زنده ماهی است که به لاک پشت داده شود. این مورد باعث شده خیلی از دوستان به فکر دادن ماهی که غذای طبیعی لاک پشت در طبیعت است به آن در خانه شوند. این مورد من را واداشت که از ماهی مولی که زنده زا و کم توقع است نگهداری کنم و نه زنده آن بلکه لاورهایی که مرده به دنیا می آیند یا ماهی هایی که می میرند را برای تغذیه لاک پشتم استفاده کنم. به نظرم این روش هم انسانی تر است و هم لذت تجربه نگهداری و پرورش آبزی زیبایی چون مولی را در بر دارد. تصویر بلعیده شده یک ماهی مرده مولی سفید توسط لاک پشتم، که این ماهی پس از به دنیا آوردن 50 لارو ماهی ناگهان مرد. در ادامه نوشته دکتر معماریان در مورد لزوم تغذیه لاک پشت با ماهی در فروم گفتگوی لاک پشتی :
تغذیه با تمام انواع ماهی امکان پذیره بجز شگ ماهیان (مثلا ماهی کیلکا و انواع گربه ماهی) که در سرشون میزان زیادی تیامیناز دارند و حتما باید سر آنها جدا شود. باید جثه ماهی مناسب باشد تا لاکپشت توانایی خوردن کل لاشه به طور کامل را داشته باشد. اگر ماهی توسط خود شما پرورش داده می شود می توانید بدون هیچ گونه نگرانی مصرف کنید اما در مورد ماهیهای خوراک (ماهی رودخانه) توصیه می شود قبل از استفاده 10 دقیقه در آب نمک 10% قرار گیرد. ماهی حتما نباید زنده باشد و اگر تازه مرده باشه بازم خوبه ولی زندش خیلی بهتره. برای لاکپشتهای خیلی کوچک باید از لارو ماهی زنده بهره برد و یا در صورت بزرگتر بودن ماهی آنرا تکه تکه کرد (تمام اجزای ماهی را نه فقط گوشت). ماهی سفید و قزل آلا غذای مناسبی نیست. سختپوستان (آرتمیا، انواع میگوها و ...) حاوی میزان مورد نیاز کلسیم برای لاکپشت نمی باشند و نسبت کلسیم به فسفر نسبت مناسبی نیست (لاکپشت احتیاج به نسبت 2به 1 به نفع کلسیم دارد) پس این غذا نمی تواند به عنوان تنها غذا مصرف شود ولی در کنار غذاهای استاندارد قابل استفاده است.