نقاشی روی لاک پشت

نقاشی روی لاک پشتهمینه که می گن هنر نزد ایرانیان است و بس. امروز این عکس به فروم گفتگوی لاک پشتی ارسال شده بود، که تصویر نقاشی یک دختر خانم روی لاک لاک پشتش است. چون لاک قسمتی زنده و دارای عصب و رگ است وارد کردن هر گونه ماده شیمیایی مثل رنگ بر روی آن خطرناک و اشتباه است. لاک باید سالم و تمیز نگهداری شود و هرچند ماه یک بار به آهستگی با یک مسواک نرم کهنه تمیز شود. سلامت یک لاک پشت در نگاه اول در سلامت لاک آن است.